Publicaties: 2015 handreiking (sloopladder) bij de discussies over sloop van het overschot aan gebouwen

Publicaties0 Comment
Vijftien jaar geleden was ‘hergebruik van monumenten’ een belangrijk thema in de wereld van bouw en ontwerp. Bouwen was zo gewoon, dat programma eerder werd ondergebracht in nieuwbouw dan in een ‘lastig’ monument. Tien jaar geleden werd het thema: hergebruik van gebouwen. Uit oogpunt van duurzaamheid was nieuwbouw minder gewenst dan het gebruik van de bestaande voorraad en, bovendien, ...

Publicaties: 2012 oud tekenen en oud denken

Publicaties0 Comment
Hoe het oude begrip ‘karakter’ kan bijdragen aan het actuele debat over ‘retro’-architectuur 20151218 DASH Dirk Baalman 2

Publicaties: 2015 bij het protest van Ruyssenaars tegen de sloop van zijn toevoegingen aan B30 van Knuttel

Publicaties0 Comment
Het voormalig Ministerie van Economische Zaken wordt getransformeerd tot rijkskantoor voor denktanks van de rijksoverheid. Na een Europese aanbesteding werd een ontwerp van Kees Kaan uitverkoren voor realisatie. Zijn plan voorziet erin, dat de verbouwingen die architect Hans Ruijssenaars rond 1990 aan het gebouw verrichtte, worden gesloopt. Ruijssenaars verzet zich daartegen in rechte, met een beroep op het auteursrecht. Architect Daniël Knuttel, verantwoordelijk voor het oorspronkelijke ontwerp, mengt zich postuum in de discussie.

Publicaties: 2013 Knuttel en Van Harte: 2 Deventer architecten

Publicaties0 Comment
>"http://www.oversticht.nl/knuttel_en_van_harte.html"<

Adviezen: 2013-2015 waardestelling en transformatieadvies voormalig postkantoor Utrecht (met Mascha van Damme)

Publicaties: 2013 Jan Jans, Twents architect

Publicaties0 Comment
>"http://www.oversticht.nl/jan_jans.html"<

Publicaties: 2010 Piet Hoekstra, architect van de wederopbouw (1922-2010)

Publicaties: 2008 de liefde voor de fabriek is pril

Publicaties0 Comment
2008 - liefde fabriek pril

Adviezen: 2007 waardering van bedrijventerreinen uit de periode van de wederopbouw (met Hebly Theunissen)

Adviezen0 Comment
Over de waardering van na-oorlogse bedrijventerreinen. Het Oversticht met Hebly-Theunissen en Dolf Broekhuizen voor RCE en Provincie Overijssel. Open het document

Publicaties: 2000 de poefjes van Schindler: over plattegrondtekening en interieur (Jaarboek Cuypersgenootschap)

Publicaties0 Comment
2000 - jaarboek pjhc poefjes

Publicaties: 1992 Eugen Gugel: Nederlands eerste hoogleraar architectuur (Bulletin Cuypersgenootschap)

Publicaties: 1981 Frank Gehry: knutselen in Californië (de Architect 1981 nr.3)