Publicaties: 2015 handreiking (sloopladder) bij de discussies over sloop van het overschot aan gebouwen

Publicaties0 Comment
Vijftien jaar geleden was ‘hergebruik van monumenten’ een belangrijk thema in de wereld van bouw en ontwerp. Bouwen was zo gewoon, dat programma eerder werd ondergebracht in nieuwbouw dan in een ‘lastig’ monument. Tien jaar geleden werd het thema: hergebruik van gebouwen. Uit oogpunt van duurzaamheid was nieuwbouw minder gewenst dan het gebruik van de bestaande voorraad en, bovendien, ...

Publicaties: 2012 oud tekenen en oud denken

Publicaties0 Comment
Hoe het oude begrip ‘karakter’ kan bijdragen aan het actuele debat over ‘retro’-architectuur 20151218 DASH Dirk Baalman 2

Publicaties: 2015 bij het protest van Ruyssenaars tegen de sloop van zijn toevoegingen aan B30 van Knuttel

Publicaties0 Comment
Het voormalig Ministerie van Economische Zaken wordt getransformeerd tot rijkskantoor voor denktanks van de rijksoverheid. Na een Europese aanbesteding werd een ontwerp van Kees Kaan uitverkoren voor realisatie. Zijn plan voorziet erin, dat de verbouwingen die architect Hans Ruijssenaars rond 1990 aan het gebouw verrichtte, worden gesloopt. Ruijssenaars verzet zich daartegen in rechte, met een beroep op het auteursrecht. Architect Daniël Knuttel, verantwoordelijk voor het oorspronkelijke ontwerp, mengt zich postuum in de discussie.

Publicaties: 2013 Knuttel en Van Harte: 2 Deventer architecten

Publicaties0 Comment
Knuttel en Van Harte Knuttel en Van Harte: twee Deventer architecten belicht – Opleiding – denken – werk Bij de expositie Bouwmeesters van Deventer: Knuttel en Van Harte (Rondeel, sep 2013 – jan 2014) [gallery size="large" link="none" ids="389,391,392,394,395,396,398,399,400,401,402,403,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,388,380,381,382,385,383,386"] Opleiding Beide ar...

Publicaties: 2013 Jan Jans, Twents architect

Publicaties0 Comment
[gallery size="large" link="none" ids="430,431,433,434,435,436,438,439,440,441,442,443,444,406,405,407,408,409,410,414,411,412,413,415,416,417,418,419,420,422,423,437,425,424,426,427,428,429"] Jan Jans Jan Jans, met terugwerkende kracht. Almelo, oktober 2013, voordracht bij de herdenking van zijn 50ste sterfdag Heem Jan Jans begon zijn carrière in een tijd, waarin de ruimtelijke ontwikke...

Publicaties: 2010 Piet Hoekstra, architect van de wederopbouw (1922-2010)

Publicaties: 2008 de liefde voor de fabriek is pril

Publicaties0 Comment
2008 - liefde fabriek pril

Publicaties: 2000 de poefjes van Schindler: over plattegrondtekening en interieur (Jaarboek Cuypersgenootschap)

Publicaties0 Comment
2000 - jaarboek pjhc poefjes

Publicaties: 1992 Eugen Gugel: Nederlands eerste hoogleraar architectuur (Bulletin Cuypersgenootschap)

Publicaties: 1981 Frank Gehry: knutselen in Californië (de Architect 1981 nr.3)