Publicaties: 2013 – iteretur decoctum (bij 25 jaar Monumentenwet 1988)

Publicaties0 Comment
db-2013-11-07 RCE -Iteretur decoctum

Publicaties: 2017 bij de sloop van harculo: een stuk uit 2012

Publicaties0 Comment
2012 ZL-ijsselcentrale harculo

Publicaties: Het Binnenhof, twee plannen van 150 jaar geleden

Publicaties: 2015 handreiking (sloopladder) bij de discussies over sloop van het overschot aan gebouwen

Publicaties0 Comment
Vijftien jaar geleden was ‘hergebruik van monumenten’ een belangrijk thema in de wereld van bouw en ontwerp. Bouwen was zo gewoon, dat programma eerder werd ondergebracht in nieuwbouw dan in een ‘lastig’ monument. Tien jaar geleden werd het thema: hergebruik van gebouwen. Uit oogpunt van duurzaamheid was nieuwbouw minder gewenst dan het gebruik van de bestaande voorraad en, bovendien, ...

Publicaties: 2012 oud tekenen en oud denken

Publicaties0 Comment
Hoe het oude begrip ‘karakter’ kan bijdragen aan het actuele debat over ‘retro’-architectuur 20151218 DASH Dirk Baalman 2

Publicaties: 2015 bij het protest van Ruyssenaars tegen de sloop van zijn toevoegingen aan B30 van Knuttel

Publicaties0 Comment
Het voormalig Ministerie van Economische Zaken wordt getransformeerd tot rijkskantoor voor denktanks van de rijksoverheid. Na een Europese aanbesteding werd een ontwerp van Kees Kaan uitverkoren voor realisatie. Zijn plan voorziet erin, dat de verbouwingen die architect Hans Ruijssenaars rond 1990 aan het gebouw verrichtte, worden gesloopt. Ruijssenaars verzet zich daartegen in rechte, met een beroep op het auteursrecht. Architect Daniël Knuttel, verantwoordelijk voor het oorspronkelijke ontwerp, mengt zich postuum in de discussie.

Publicaties: 2013 Knuttel en Van Harte: 2 Deventer architecten

Publicaties0 Comment
Knuttel en Van Harte Knuttel en Van Harte: twee Deventer architecten belicht – Opleiding – denken – werk Bij de expositie Bouwmeesters van Deventer: Knuttel en Van Harte (Rondeel, sep 2013 – jan 2014) [gallery size="large" link="none" ids="389,391,392,394,395,396,398,399,400,401,402,403,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,388,380,381,382,385,383,386"] Opleiding Beide ar...

Publicaties: 2013 Apollohouse en Tripolis gerenoveerd (De Architect mrt 2013)

Publicaties: 2013 Jan Jans, Twents architect

Publicaties0 Comment
[gallery size="large" link="none" ids="430,431,433,434,435,436,438,439,440,441,442,443,444,406,405,407,408,409,410,414,411,412,413,415,416,417,418,419,420,422,423,437,425,424,426,427,428,429"] Jan Jans Jan Jans, met terugwerkende kracht. Almelo, oktober 2013, voordracht bij de herdenking van zijn 50ste sterfdag Heem Jan Jans begon zijn carrière in een tijd, waarin de ruimtelijke ontwikke...

Publicaties: 2010 Piet Hoekstra, architect van de wederopbouw (1922-2010)

Publicaties: 2008 de liefde voor de fabriek is pril

Publicaties0 Comment
2008 - liefde fabriek pril

Publicaties: 2005 Overdaad schaadt: Archeologie en ruimtelijke Planning (SfA, Ontwerpen aan Geschiedenis)

Publicaties: 2001 Operatie geslaagd, Patiënt overleden: de graansilo Korthals Altes verbouwd (Bulletin KNOB)

Publicaties: 2001 Opeenstapeling van ruimtelijke plannen voor landelijk Twente (De Architect nov 2001)

Publicaties: 2000 de poefjes van Schindler: over plattegrondtekening en interieur (Jaarboek Cuypersgenootschap)

Publicaties0 Comment
2000 - jaarboek pjhc poefjes

Publicaties: 1994 Architectenstand en Welstand (Architectuur en Bouwen 1994-5)

Publicaties: 1992 Eugen Gugel: Nederlands eerste hoogleraar architectuur (Bulletin Cuypersgenootschap)

Publicaties: 1992 Tuindorp ’t Lansink in Hengelo (Jaarboek Monumentenzorg)

Publicaties: 1990 Hoe beschermd is een Monument? (De Architect 1990)

Publicaties: 1989 De Graansilo Korthals Altes in Amsterdam van Jacob F. Klinkhamer (Bulletin KNOB 1989)

Publicaties: 1988 Een technologisch uitstapje (1869) met enige studenten der Polytechnische School te Delft (Kunstlicht 1988 2/3)

Publicaties: 1987 Kantoor NMB Amsterdam, Alberts en Van Huut (FEM 1987 nr.19)

Publicaties: 1986 Ontwerpen voor Museum Bredius door J.F. Klinkhamer (ARCHIS 1986 nr.2)

Publicaties: 1985 De Collecties van een te vormen Architectuurinstituut (met Erik de Jong, Wonen/TABK 1985 11-12)

Publicaties: 1983 De Wereldtentoonstelling 1883 in Amsterdam (Kunstlicht 1983)

Publicaties: 1982 Jacques van den Bosch: zijn toepassing van proportiesystemen (Kunstlicht 1982)

Publicaties: 1981 Frank Gehry: knutselen in Californië (de Architect 1981 nr.3)

Publicaties: 1981 de Illusie van de vooruitgang: Peter Alma in het Amstelstation (studentenwerkgroep VU, Kunstlicht 1981 nr.2-3)

Publicaties: 1980 Arata Isozaki, architect. AV-centrum Oita (De Architect 1980 nr.11)